Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

E-post:  eller via formulär
Brevlåda: Nedfarten till garaget på Edward Lindahlsgatan 20 C.

Ordförande
Karl Johan Bärg
Örsholmsgången 4 B

   

Kassör
Lena Maričić
Edward Lindahlsgatan 20 A
      

Sekreterare
Simon Mikaelsson
Örsholmsgången 4 C

 

Ekonom
Fabrizio Fonte 
Örsholmsgången 2 B 

 

 

Ledamot 
Lise-Lotte Gustafsson 
Köpenhamnsvägen 5 B 

 

Ledamot
Henrik Johansson
Örsholmsgången 2 B
 

Ledamot
Jens Sjölander
Örsholmsgången 2 A

 

Suppleant
Martin Jansson
Edward Lindahlsgatan 20 C

 

 

Valberedningen hittar du här

Fler kontaktvägar

Facebook:  
Extern Post:   Brf Guldborgen, Köpenhamnsvägen 5B, 217 43 Malmö
Fakturaadress:   Brf Guldborgen, c/o SBC, 8880 kundnr, Box 5, 851 02 Sundsvall