Månadsbrev

 

Hoppas att alla har haft möjlighet att njuta av sommaren och det fantastiska september vädret. 
På fredag den 22/9 kommer alla koder att bytas till den kod som tidigare lämnats i allas brevlådor. 

 

I tidigare informationsbrev har det skrivits att spaltventilerna i fönstren kunde vara stängda för att hålla vinterkylan ute. Detta är naturligtvis sant MEN om dom är stängda så påverkas inomhusklimatet negativt och det blir inte tillräckligt bra luft i lägenheterna. Så för både boende och husets välmående bör ventilerna vara öppna. 

 

Vi kommer inom kort att åtgärda tvättstugan på ÖG 4 där klinkern har släppt. Detta arbete kommer att medföra att tvättstugan är stängd ca 1 vecka. Exakt när detta kommer att göras kommer att meddelas ca två veckor före start via lappar i trapphusen och anslag på tvättstugan. 

 

I höst görs även bytet av entrédörrarna på ÖG 4. Arbetet kommer att ta några dagar. Under tiden bytet sker ber vi er att gå genom källaren för att underlätta så mycket som möjligt.

 

I augusti omförhandlade styrelsen ett av våra lån på 25 milj. Ränteläget är som bekant ett helt annat än vad det var för några år sedan och den nya räntan är närmare 4% högre än vad vi hade innan. Styrelsen har tagit höjd för räntehöjningar i vår långtidsbudget och både vi och banken bedömer att vi har marginaler för att klara räntehöjningar. Dock vill vi passa på att förbereda alla för en avgiftshöjning på 3% vid årsskiftet. Detta för att möta ökade räntekostnader, inflation och uppvärmningskostnader.

 

Vi vill även hälsa alla nya medlemmar välkomna och påminna om vår hemsida brfguldborgen.se där ni kan få information om vår förening.
Föreningens medlemmar har även en Facebookgrupp, BrfGuldborgen, där det kommuniceras lite allt möjligt. 
Vid kontakt med styrelsen är det dock mail till som gäller. 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen 

Hej medlemmar!

 

På grund av tekniska problem så kommer inte koden att uppdateras idag som planerat.
Mer information när skiftet görs kommer senare.

 

Mvh
Styrelsen

Hej Medlemmar!

På måndag den 19e juni så hålls detta årets föreningsstämma, utöver lapparna som har delats ut i samtliga postlådor så kommer här protokollet inför stämman:

För att se årsredovisningen så ligger den nu uppladdad här för dig att ladda ner. 

1. Gå till https://guldborgen.se/foreningen/ekonomi
2. Tryck på Årsredovisning 2022 för att ladda ner PDF:en.

 

Kallelse till föreningsstämma

 

Datum och tid: Måndag den 19 juni 2023 kl. 18:00
Lokal: Innergården på sittrappan

 

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Stämmans avslutande
19. Övriga frågor

 

Inga motioner har inkommit.

 

Malmö den 4 juni 2023
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Guldborgen

 

Mvh
Styrelsen Brf Guldborgen

Nya till styrelsen!

 

Vi söker nya medlemmar till vår styrelse. 

En stark och engagerad styrelse är avgörande för en effektiv drift av vår förening och för att säkerställa den service vi som medlemmar förväntar oss.

Om du är intresserad eller har frågor, tveka inte att kontakta oss. Detta är en utmärkt möjlighet att göra skillnad och påverka vår förening.

Kontakta oss via vår mejl

 

Trädgårdsgruppen

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens trädgårdsgrupp? Hör av dig till oss!

Att var och en som är med, gör så mycket eller lite de själva önskar, vi träffas någon timme på någon helg, vilka helger bestämmer vi tillsammans, alla är såklart varmt välkomna.

Frågor till styrelsen

Vill också informera om att har man frågor till oss  så skicka ett mejl till oss. Facebookgruppen är inget vi svarar på normalt. 

 

Elstöd

Det har kommit en del frågor om el-stödet. Det är inte helt klart hur de blir med el-stöd till oss BRF:er. Så vi återkommer när vi vet mer.

 

Ventilation

Styrelsen kommer hälsa på i alla lägenheter och byta ut frånluftsventilen i badrummet.

 

Mvh

Styrelsen

 

Butiksanpassning Apotek

Rivning 

Föreningen har fått en ny hyresgäst som kommer öppna ett apotek i början på sommaren i Sun guards gamla lokal. Lokalen kommer totalrenoveras och det börjar med rivning i slutet på vecka v.7 och det kommer vara en del oljud. Under förmodligen tisdag-onsdag v.8 kommer det rivas en lättbetongvägg och det kommer väsnas betydligt mer. 

 

Uppbyggnad

Efterhand kommer det bland annat byggas nya väggar och utföras del slipning, sågning och borrning, detta kommer nog höras men hoppas inte det kommer störa särskilt. Innan ventilationen installeras kommer det att borras relativt stora hål genom fasad och bjälklag, detta låter mycket och vi kommer förvarna i facebookgruppen innan. 

 

Fortlöpande information

Styrelsen kommer informera i facebookgruppen hur arbetet fortlöper istället för att springa runt och lappa stup i kvarten. Vi hoppas att arbetet inte komma störa så mycket och vi ser mycket fram emot att apoteket ska öppna hos oss!

 

Mvh Styrelsen