Infobrev v.12

Infobrev – Brf Guldborgen

Gemensam el

Observera att elen kommer att brytas i våra olika hus i veckan 21-23 mars. Antagligen är inte strömmen bruten hela dagen, men vi flaggar ändå för ett längre avbrott. Tips är att frysa ner några matlådor med is och lägga i kylen på morgonen. Mer info om hissar osv finns i trapphusen.

Vintrie el behöver komma in i varje lägenhet för att installera en elmätare enligt schemat nedan. Precis som med fönsterbytet finns alternativet att vara hemma, ge nyckel till granne eller styrelse och kom ihåg att sätta upp lapp på dörren. Tack på förhand för hjälpen.

I samband med installationen av gemensam el kommer föreningen också att installera 10st laddstolpar i garaget. Alla laddplatser är inte bokade än, obs att det krävs att man först har en parkeringsplats för att kunna få en laddplats. Det går att ställa sig i laddplatskön samtidigt som man står i parkeringsplatskön.

Priset för el kommer att bli 2kr/kwh inkl. skatter och överföringsavgifter. Det faktureras i efterhand på första hyresavin i kvartalet från SBC. Samma pris kommer att gälla för laddstolparna, men där kommer fakturan genom E-on. Mer info kommer komma i ett separat infobrev.

 

Datum

Dag

Ombyggnad av elcentral (Elavbrott 8-17)   

Byte av Elmätare ca 30min-1tim per lgh/lokal  

21-mars   

Måndag  

Köpenhamnsvägen 5A-B

 

22-mars

Tisdag

Köpenhamnsvägen 5C-D

Köpenhamnsvägen 5A-B

23-mars

Onsdag

Örsholmsgången 4

Köpenhamnsvägen 5C-D

24-mars

Torsdag

Edward Lindahl 20/Örsholmsgången 2

Örsholmsgången 4

28-mars

Måndag

 

Edward Lindahlsgatan 20 A-C

29-mars

Tisdag

 

Örsholmsgången 2 A-B

 

Extrastämma

I fredags 18/3 hade vi en extrastämma för inval av Karl-Johan Bärg som ledamot och Per Engström som suppleant. Båda blev invalda med alla röster för. I kallelsen var det missat att ändra så det stod att Lise-Lotte var för inval och inte Per Engström som däremot stod längre ner under info. Om någon har missförstått och har några synpunkter på det vänligen skicka ett mail så finner vi en lösning. 

Därefter hade vi ett konstituerande möte och framöver kommer styrelsen se ut enligt följande:

  • Karl-Johan Bärg: Ordförande
  • Simon Mikaelsson: Sekreterare
  • Fabrizio Fonte: Ekonomi
  • Lena Maričić: Ekonomi
  • Jens Sjölander: Lokaler 
  • Lise-Lotte Gustafsson: Fastighetsunderhåll
  • Henrik Johansson: Fastighetsunderhåll
  • Martin Jansson (suppleant): IT
  • Per Engström: (suppleant)

 

Innergård, garage & fönster

Fönsterbytet går mot sitt slut och vi ser som alla verkligen fram emot att få ner alla byggställningar. Det som kvarstår plantering av ängsgräs bakom Köpenhamnsvägen och byte av några fönster i lokalerna. Det kommer också att utföras betonglagningar i källarnedgångarna under våren. Styrelsen tjatar konstant på att Morneon ska städa upp efter sig.

Vi kommer också att koppla samman alla taggläsare till en centralenhet, när det är gjort kommer vi att kunna koppla alla taggar till namn och lägenhet. Vilket kommer underlätta styrelsen arbete och säkerställa att inga taggar kommer på villovägar. Vi ser också nu över hur räddningstjänst ska komma in på innergården vid larm.

 

Varmvatten

Vi har nu skrivit kontrakt med Hylén och Kjellander om att uppgradera/renovera vår varmvattencentral. Arbetet beräknas pågå mellan v.20-v.22 och kommer förhoppningsvis knappt att märkas. Dagen när den nya centralen kopplas in kommer föreningen vara utan varmvatten ungefär en förmiddag. Det kommer att lappas i trapphusen när så sker.

De lägenheter som har problem med varmvattnet tror vi inte kommer centralt från undercentralen utan att problemet ligger lokalt i just den lägenheten. Vi fortsätter att undersöka och kommer med info när vi vet mer.

 

Lokaler

Vi har precis skrivit ett avtal om att hyra ut Sunguard gamla lokal. Det blir till en befintlig kampsportsklubb med stor ungdomsverksamhet. Vi har gjort olika ljudtester och de kommer även ljudisolera lokalen samt att tillägg har skrivits om att de inte får träna sent. Bra är också att det är ett långt kontrakt som säkrar vår finansiering långsiktigt.

 

Trädgård och trivselgrupp

Styrelsen har precis haft första mötet med trädgårdsgruppen under helgen för en uppstart. Styrelsen håller nu också på att omförhandla vårt kontrakt med SBC om trädgårdsskötseln och hoppas även kunna sänka den kostnaden eftersom SBC nu inte längre behöver köra ut våra sopkärl. Nya möbler är inköpta till trädgården och vi inväntar leverans av dem. Fasta grillplatser kommer också att muras under våren. Föreningen har inhandlat gemensamma bouleklot och de kommer antagligen att förvara inlåsta i närheten till boulebanan med kodlås. Kod blir samma som till grindarna.

 

Brandsäkerhet

Styrelsen påminner alla om att inget får förvaras i trapphusen, det kan brinna eller vara i vägen för räddningspersonal. Under förra veckan var det en brand på en balkong på Köpenhamnsvägen som upptäcktes av en slump av styrelsen. Det är av yttersta vikt att man inte förvarar lättantändligt material eller fimpar på balkongen om det inte är direkt i vatten. 

 

Mvh Styrelsen