Efter avslutat möte har styrelsen glädjande besked att delge. vi har har tillsammans med SBC tagit fram en flerårsbudget som baseras på framtida underhåll och renoveringar i föreningen, den räknar också med kommande tomrättsförhandling.

Trots stora investeringar i framtiden med byte av fönster (2020), renovering av garage (2020) och renovering av innergård (2020), så ser den ekonomiska planen för brf guldborgen lysande ut. Mycket tack vare att det sista av de väldigt oförmånliga lånen som legat bundna i 10 år löper ut i september i år (2019). De sänkta kostande som omförhandlingen av dessa lån och andra driftskostnader innebär gör att vi kan tackla tomträtten utan att höja avgifterna mer än de normala höjningarna. Den person på SBC som bygger flerårsbudgeten menar att det ser jätte bra ut för vår förenings framtid. Ekonomin har inte haft en sådan positiv styrfart på många år.

Andra positiva saker som vi beslutade om är bl.a att vi kommer i samband med att vi söker bygglovet för renoveringen av garaget också söker bygglov för ytterligare ett miljöhus. Det innebär att vi fördubblar kapaciteten så vi slipper dyra kostnader när det är felsorterat eller bara stökigt i soprummet.

Mer information om framtiden kommer på årsmötet som planeras att hållas under juni månad.

/styrelsen

Vi har härmed glädjen att välkomna Cykel & Skidexperten som ny hyresgäst här i Brf Guldborgen. Kontraktskrivandet gick väldigt snabbt och hyresgästen håller redan på att flytta in. Vill ni läsa mer om Cykel och Skidexperten så kan ni gå in på deras hemsida:  www.cykel-experten.se

Hälsningar, 

Styrelsen

Nu har föreningen en ny och mer uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och att den även tillför något nytt och bättre till ert boende i föreningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrera till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

Hälsningar

Martin Löfgren,
Projektledare för hemsidan